Cum să deveniți îngrijitoare/îngrijitor?

Cum să deveniți îngrijitoare/îngrijitor?

Îngrijirea persoanelor este clasificată de legislație ca fiind un serviciu social. Practica îngrijirii se extinde, însă, și la îngrijirea sănătății, deoarece îngrijirea face parte din procesul de asistență medicală. Îngrijitorii participă la punerea sa în aplicare prin asigurarea nevoilor bio-psiho-sociale de bază ale clientului.

Serviciul de îngrijire este furnizat persoanelor dependente de ajutorul unei alte persoane pentru îngrijirea acestora, îngrijirea gospodăriei și activități sociale de bază, cum ar fi însoțirea acestora la examene medicale sau la rezolvarea chestiunilor oficiale, activități de agrement etc. Printre acestea se numără persoanele cu dizabilități grave, cu probleme de sănătate și persoanele aflate la vârsta pensionării. 

Dacă doriți să deveniți îngrijitoare în scopul menționat mai sus, trebuie să îndepliniți anumite cerințe legislative.

Acestea sunt o calificare medicală sau studii axate pe servicii de îngrijire sau absolvirea unui curs de îngrijire cu o durată de cel puțin 220 de ore.

Cel mai adesea, în practică, întâlnim îngrijitoare și îngrijitori – absolvenți ai ultimului curs menționat. Este posibil să urmați un astfel de curs în instituțiile acreditate de Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei din Republica România. Pentru acest curs este suficient să fi absolvit învățământul obligatoriu. Asigurați-vă întotdeauna că instituția care oferă cursul are o acreditare valabilă. Pentru o listă a entităților cu acreditare valabilă, inclusiv perioada de valabilitate (deoarece aceasta este limitată în timp), consultați site-ul web al ministerului relevant (la rubrica acreditare pentru servicii sociale). După terminarea cursului de îngrijire, puteți lucra ca îngrijitor calificat în mediul familial al clientului (atât în Slovacia, cât și în străinătate) sau în unități de servicii sociale, cum ar fi centre de îngrijire, centre pentru persoane în vârstă, centre specializate, case de servicii sociale, centre de zi etc.

Pentru îngrijitoarele de copii cu vârsta de până la 3 ani sau de copii cu vârsta de până la 6 ani care au o stare de sănătate precară există cursuri de îngrijire a copiilor. De asemenea, acestea se desfășoară pe baza acreditării Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei al Republicii România, constând în cel puțin 220 de ore de predare. Condiția prealabilă pentru participarea la aceste cursuri este absolvirea liceului cu promovarea examenului de bacalaureat sau absolvirea unei școli profesionale axate pe îngrijirea copiilor.

În cazul în care doriți să deveniți îngrijitoare pentru copii și scopul îngrijirii copiilor nu este îngrijirea, așa cum este descrisă mai sus, ci mai degrabă un serviciu de tipul au pair, cerințele de calificare de mai sus nu sunt obligatorii pentru dumneavoastră. Mai degrabă, o calificare didactică reprezintă un avantaj (dar adesea nu este o condiție prealabilă). În cazul în care veți avea în grijă un copil cu tulburări de dezvoltare, de învățare sau de comportament, cu siguranță ar fi binevenită pentru părinți o calificare în domeniul educației speciale, al educației terapeutice sau al psihologiei educaționale. De asemenea, este recomandabil ca toate îngrijitoarele să fi urmat un curs de prim ajutor (posesorii permisului de conducere l-au absolvit la școala de șoferi). Cu siguranță fiecare părinte va aprecia o îngrijitoare care la nevoie poate salva viața copilului sau poate preveni o afectare gravă a sănătății acestuia. Desigur, dacă printre îndatoririle îngrijitoarei pentru copii se numără și pregătirea lecțiilor sau meditațiile la o anumită materie, sunt potrivite studii pedagogice într-o specializare relevantă. 

În orice caz, depinde de părinții copilului ce cerințe vor pune îngrijitoarei copiilor lor. Nu este exclus ca, de exemplu, un viitor inginer chimist să se descurce la fel de bine cu educația lor ca și un viitor profesor sau educator, datorită aptitudinilor sale naturale pentru această sarcină. Desigur, o sursă semnificativă de experiență în îngrijirea copiilor este experiența anterioară în acest domeniu, activitatea profesională de predare, precum și creșterea propriilor copii.

 

A răspuns la întrebare: Mgr. Bc. Danka Petrufová – specialist în andragogie, pedagogie a timpului liber, lector pentru cursuri de îngrijire